top of page

Uvjeti poslovanja

Korisnike stranica upućuje se, da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Tvrtka Med Corona d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

 

Korištenjem usluge Web Shopa Med Corona d.o.o. i svih pridruženih joj stranica na domeni www.medcorona.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa Med Corona, Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa Med Corona je tvrtka Med Corona d.o.o., Tratinska 12, 10000 Zagreb, OIB: 60896237337.

 

Korištenje usluga Web Shopa MedCorona odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Korištenje usluga na našim stranica nije dozvoljeno za maloljetne osobe, stoga su roditelji ili skrbnici dužni o tome voditi računa, a Med Corona d.o.o., ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.  

 

Med Corona d.o.o. zadržava pravo ukidanja svojih usluga, kao i promjene sadržaja na svojoj domeni i njoj pridruženih stranica koje su sastavni dio, u svako doba bez obaveze prethodne najave, stoga neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.  

 

Web Shop MedCorona (odnosno Med Corona d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.medcorona.hr  i zadržava pravo na mogućnosti pogreške u opisima, kao i slikama proizvoda.

 

Slike proizvoda na Web Shopu MedCorona su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Web Shop MedCorona će nastojati na web stranicama www.MedCorona.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

Nositelj svih prava na internet domeni www.medcorona.hr je trgovačko društvo Med Corona d.o.o.  

 

Korištenjem sadržaja navedenog Web Shopa korisnik prihvaća sve moguće rizike proizašle iz takvog korištenja.

Korištenje naših straica i njoj pridruženih stranica

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Web Shopom Med Corona, takvo neovlašteno  korištenje smatra se nedopuštenim, i u tom slučaju Med Corona d.o.o. je ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge, a po opetovanome i ukinuti.

Zaštita podataka

Web Shop MedCorona obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika, te da će podatke koristiti i obrađivati isključivo u poslovne svrhe. Spomenuti Web Shop  može prikupljati osobne podatke svojih korisnika, sa svrhom zaključenja ugovora i unaprjeđenja poslovanja, kao što su ime i prezime, adresa, OIB, broj mob. i mail adresa, koje korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu. Navedeni  Web Shop, kao i tvrtka Med Corona d.o.o., nisu odgovorni ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika. U slučaju da  korisnik posumnja u neautorizirano korištenje i manipulaciju sa njegovim podacima, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti, tvrtku Med Corona d.o.o. na e-mail adresu: coronaimed@gmail.com

 

Navedeni web Shop MedCorona će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena kupoprodajnih ugovornih obveza, kao i kvalitetnijeg pružanja usluga na svojem Web Shopu, te unaprjeđenje poslovanja.  

 

U korist navedenog Web Shop MedCorona prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i osobnih podataka. 

Zaštičeni sadržaj web shopa

Cijeli sadržaj Web Shop Med Corona, koji se prikazuje i nalazi na stranicama (ilustracije, animacije, grafički prikazi, tekstovi, dokumenti i sve što je vidljivo), ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima poslovanja, osim u slučajevima kada za to imaju pismenu ili usmenu privolu, od strane tvrtke Med Corone. U slučaju nepoštivanja navedenoga, tvrtka ima pravo pokrenuti pravni postupak, sukladan odredbama zakona.

Kupovina putem web shopa

Kupnjom proizvoda na spomenutom web shopu, (potvrdom plaćanja), smatra se da je sklopljen ugovor između kupca i prodavatelja.

 Med Corona d.o.o. zadržava pravo jednostranog otkazivanja ugovora, bez navođenja razloga unutar 15 (petnaest) dana.  

 

Kupac može također jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema Zakonu o zaštiti potrošača. Za ostvarenje takvog raskida kupac je dužan u za to predviđenom gore navedemo roku poslati pismenu obavijest na adresu tvrtke, ili mail adresu, sa navedenim podacima za raskid. No, kupac  nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko mu je usluga u potpunosti ispunjena, prema sklopljenim uvjetima.  

 

Svojom registracijom u navedeni Web Shopu, kupac daje suglasnost da ga se u svrhu promocije proizvoda može informirati putem elektroničke pošte o svim novostima i promjenama na stranicama.  

 

U postupku registracije za slanje računa, kupac je obvezan unijeti točnu i važeću e-mail adresu, kao i sve druge podatke. Svi podaci potrebni za sklapanje kupoprodajnog ugovora moraju biti istiniti, i izričito je zabranjeno korištenje i uporaba tuđih podataka.

 

Kada kupac ne primi potvrdu i račun za svoj narudžbu, preporuča se da kontaktira djelatnike na + 385 99 5087 920 i +385 98 763 950 ili na mail: coronaimed@gmail.com

Reklamacije i zamjene

Proizvod koji se reklamira mora imati originalnu ambalažu i sve pripadajuće etikete kao nekorišteni proizvod, te originalan račun. Ukoliko se ustanovi da je reklamacije valjana, kupcu će proizvod biti zamijenjen ili će mu se vratiti novac. Reklamirani proizvod šalje se na adresu tvrtke Med Corona d.o.o., a zatim se zamijenjeni proizvod šalje na adresu kupca.

 

Adresa za slanje reklamiranih/zamijenjenih proizvoda:

Med Corona d.o.o.

Tratinska 12

10000 Zagreb

Hrvatska

Mob: +385 99 5087 920

 

Zamjena podrazumijeva slanje proizvoda na adresu tvrtke Med Corona d.o.o. o vlastitom trošku i pregled proizvoda od strane prodajnog osoblja.

 

Naručeni proizvodi pakiraju se na uobičajeni način kako u transportu ne bi došlo do oštećenja. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučamo da kupac odbije primitak takve pošiljke, jel postoji mogućnost da je proizvod u takvoj pošiljci oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop Med Corona, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

 

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu: coronaimed@gmail.com, zatim na gore navedenu adresu, ili usmeno na broj telefona +385 99 5087 920 i +385 98 763 950

 

U slučaju opravdane reklamacije kada se radi o oštećenju ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza.  

 

No, kada se pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda od strane kupca i to na različite moguće načine, trganjem sastavnih dijelova proizvoda itd. reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. I kupac nema pravo na zamjenu ili povrat novca. 

Načini plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na načina:

  1. Internet i mobilno bankarstvom u bilo kojoj banci koja ima mogućnost takvog plaćanja. Po zaključenju i potvrdi narudžbe, Web Shop Med Corona će proslijediti na mail kupca sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.  

  2. Opće uplatnice, također po zaključenju narudžbe, može se platiti općom uplatnicom na kojoj su uneseni potrebni podaci, u roku od 5 dana, u svim poslovnicama Fine i banaka.  

 

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na email adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje.  

 

Isključivo po zaprimljenom računu, na navedeni račun. Plaćanje u ratama nije moguće. U slučaju da kupac nije primio račun na navedenu mail adresu, savjetujemo da nas kontaktira na mail: coronaimed@gmail.com i / ili broj:  +385 99 5087 920 i +385 98 763 950

Dostava

Troškove dostave proizvoda naručenih u Web Shopu MED CORONA plaća kupac. Cijena dostave ovisi o dimenzijama i težini pošiljke. Nakon što kupac popuni podatke za račun, na poslanom računu biti će iskazana cijena dostave. Također dogovor oko detalja slanja pošiljke moguć je na telefon 385 99 5087 920 i +385 98 763 950. Radno vrijeme za pozive, je od ponedjeljka do subote u vremenu od 09:00 do 19:00 sati. Svi proizvodi dostavljaju se dostavnom službom DPD – a, u roku od 2-5 radna dana od narudžbe kupca. Rok isporuke proizvoda vrijedi za područje cijele Hrvatske. Kupac može zatražiti i ekspresnu dostavu koja se vrši u roku 24 sata, ali za to mora poslati zahtjev na mail coronaimed@gmail.com.  

 

Proizvodi koji nisu na lageru i naručuju se po želji kupca, imaju duži rok isporuke, ovisno o ino dobavljaču, i o tim uvjetima sklapa se posebni dogovor pismenim putem.  

Proizvodi se slažu i pakiraju na način da se maksimalno osiguraju za i prema  načinima postupanja u transportu da se ne mogu oštetiti.

Načini plaćanja

Besplatna dostava iznad 50 EUR

bottom of page